Поцинкованите тръби са предназначени за хидравлични и пневматични разпределители под налягане (т.нар. HPL тръби), използват се и при производството на авточасти, товарни автомобили, както и на различни продукти като арматури и връзки. Става въпрос за прецизни студеноизтеглени тръби, които са изработвани от валцувани безшевни тръби. Прецизните тръби от типа HPL са изработвани от въглеродни и легирани стомани.

Производствена линия на поцинковани тръби

Повърхност на поцинкованите тръби

Първият слой – електролитно отложен цинк (Zn) – действа като анод, в корозивна среда силно разяжда, а основният метал е катодно защитен от корозията. Дебелината на цинковия слой е между 5 и 30 микрометра (µm).

Вторият слой – предпазва първия слой. Името на втория слой е според валентността на използвания хром, тоест според това, кой е използвания метод – пасивация, хроматиране или хромиране. При хроматирането в миналото са били използвани соли Cr(VI) [Cr6+]. Сегашното им използване е забранено по силата на две решения на ЕС –  става въпрос за Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на съвета (т.нар. Директива относно излезлите от употреба превозни средства) и на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на съвета (т.нар. Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване). Понастоящем вече не се говори за хроматиране, а за пасивация, или в случая с хромовата сол (soli Cr(III) [Cr3+]) – за хромитиране.

За да се увеличи общото съпротивление на покриващия слой, като последен слой се използва органичен материал на базата на силиция Si, който стабилизира хромовия слой. Този процес се нарича импрегниране или запечатване (изолиране).

 

Слоеве на повърхностната защита на стоманените тръби

Размери на поцинкованите тръби:

  • вътрешен диаметър: между 4 и 42 mm,
  • дебелина на стената: между 0,5 и 5,0 mm.

 

Таблица на галванизираните тръби

Външен
Дебелина на стената [mm]
диаметър
0,50
0,75
0,89
1,00
1,24
1,50
1,65
2,00
2,11
2,30
2,50
2,60
3,00
3,50
4,00
5,00
[mm]
Тегло [kg/m]
4
0,043
0,060
0,074
5
0,079
0,099
6
0,097
0,123
0,166
0,197
 
6,35
0,120
0,156
8
0,173
0,240
0,296
0,339
9,52
0,189
0,235
0,320
10
0,222
0,314
0,395
0,462
12
0,271
0,388
0,493
12,7
0,259
0,350
0,450
0,551
13
0,296
0,425
0,543
13,5
0,635
14
0,321
0,462
0,592
0,709 
0,814
15
0,345
0,499
0,641
0,771 
0,888
15,87
0,329
0,447
0,579
0,716
16
0,370
0,536
0,690
0,832 
0,961 
18
 0,719
0,610
0,789
0,956 
1,100 
20
0,469
0,684
0,888
1,079 
1,258 
21,3
1,199
22
0,758
0,986
1,202 
1,406 
1,597 
25
0,869
1,134
1,387 
1,628 
2,071 
28
0,980
1,282
1,572 
1,850 
2,367 
30
1,381
 1,695
1,997 
2,287 
2,565 
32
 1,128
1,479
 1,818  2,146  2,459  2,762  3,329
35
1,628
 2,004
2,367 
3,058 
38
1,866
2,589 
3,354 
4,069
42
1,973
2,885 
3,748 

 

 

Допустими отклонения  на поцинкованите тръби

  • допустими отклонения на външния диаметър:

диаметър между 4 и 30 mm ±0,08 mm

диаметър между 35 и 38 mm ±0,15 mm

диаметър до 42 mm ±0,20 mm

  • допустими отклонения на вътрешния диаметър са съгласно стандарта  EN 10305-4.
  • допустимо отклонение на дебелината на стената: ± 10%.

  

Видове стомани на поцинкованите тръби

E 235+N и E 355+N

Преглед на стоманите, заедно с техния химичен състав и механични свойства, са представени в отделна таблица.

 

Таблиците на разрешените налягания за пневматични и хидравлични схеми съдържат стойностите на максимално допустимото налягане, в зависимост от качеството на стоманата. Изчисляването на допустимо налягане е в съответствие със стандарта DIN 2413.

Стомана 37.4 (E235) без специфицирано тестване съгласно 3.1.B (3.1)

Стомана 37.4 (E235) със специфицирано тестване съгласно 3.1.B (3.1)

Стомана 52.4 (E355) без специфицирано тестване съгласно 3.1.B (3.1)

Стомана 52.4 (E355) със специфицирано тестване съгласно 3.1.B (3.1)

 

Изправеност на тръбите за хидравлични и пневматични схеми

3 mm / m (при поискване 1 : 1 000), общата изправеност е максимално 0,0015 % от общата дължина на тръбата.

 

Краища на поцинкованите тръби:

Краищата на тръбите са гладки и са затворени с пластмасови тапи.

Опаковане на стоманените тръби

 

Маркиране на поцинкованите тръби:

Маркирането на металните цинкови покритя с допълнителна обработка без Cr(VI) е описано в стандарта EN ISO 2081. Тъй като при пасивациите без съдържание на Cr(VI) става въпрос за нови системи се използва нова система за маркиране. Нашата компания предлага:

  • Тънкослойна пасивация (прозрачна) – тя е безцветна или с лек оттенък на дъга. Обозначава се с „A“
  • Дебелослойна пасивация (дъговодна – ирисована) – нейният оттенък е като преливащи се цветове на дъгата. Обозначава се с „C“
  • Повърхността без маркировка няма код, а маркированата повърхност е с код „T2“.

 

Маркиране на галванизирани тръби

 

Опаковане на прецизните тръбите за хидравлични и пневматични схеми:

HPL тръбите се доставят в пакети с кръгово или шестоъгълно напречно сечение и с максимално тегло до 2 000 kg. Тръбите са вързани със стоманено въже, под което има сложена хартия. При поискване има възможност за защита на краищата и с PVC фолио.

Тестване на HPL тръбите

Винаги се провежда електромагнитно безразрушително изпитване съгласно стандарта EN ISO 10893-1 или други приложими стандарти. Изборът на тестовете е дефиниран в стандарта EN 10305-4. Възможен е и NDT-тест, както и провеждане на изпитания чрез натискания и разпъвания.

Устойчивост срещу ръжда [в часове] – провежда се тест със солен спрей в съответствие със стандарта ISO 9227.

 

Стандартни изисквания                  Нашите възможности

Бяла ръжда                                        96                                                      200

Червена ръжда                                 120                                                     350